Έλεγχος Διαθεσιμότητας Domain

Για έλεγχο διαθεσιμότητας domains με κατάληξη .gr, click εδώ.

Για έλεγχο διαθεσιμότητας domains με κατάληξη .gr, .com κτλ domains, click εδώ.

Χαρακτήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε domain:

 1. όλοι οι μικροί λατινικοί χαρακτήρες, πχ. abcdefg.gr
 2. όλοι οι αριθμοί 0-9, πχ. 123.gr
 3. η παύλα (-), πχ. domain-name.gr
 4. η παύλα (-) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχή ή στο τέλος
 5. συνδυασμός μικρών λαυτινικών χαρακτήρων, αριθμών και παύλας, πχ. domain24-7.gr
 6. πολλαπλές παύλες (-), αρκεί να μην είναι 2 ή περισσότερες στη σειρά
 7. οι αριθμοί μπορούν να είναι στην αρχή ή στο τέλος, πχ. 9-5.gr
 8. ειδικοί χαρακτήρες, σύμβολα και τόνισμοί δεν επιτρέπονται
 9. το μήκος που επιτρέπεται είναι από 3 έως 63 χαρακτήρες

Στοιχεία πελάτη για κατοχύρωση domain:

 1. Όνομα & Επίθετο
 2. Διεύθυνση
 3. Περιοχή
 4. Τ.Κ.
 5. Χώρα
 6. Τηλέφωνο