Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της πράξης «e-λιανικό», η οποία αφορά στις μεσαίες, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:

· Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019

· Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

· να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα ή Δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47)

· να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο, εκτός της οικίας τους, που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,

· να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.

· να έχουν τουλάχιστον 20% μείωση του κύκλου εργασιών το 4ο τρίμηνο (Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος) 2020 σε σχέση με το 2019

H συνολική επιχορήγηση δύναται να φτάσει έως του ποσού των 5.000€ για τη δημιουργία e-shop και 1.500 € για την αναβάθμιση υφιστάμενου e-shop.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020 και η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται στους 6 μήνες μετά την υποβολή της αίτησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί με βάση βαθμολογικά κριτήρια, εξαρτώμενα από τη μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019.

Για τις Νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση υπολογίζεται αυτομάτως στο 100%.

Για την προ-αξιολόγηση των προτάσεων σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα κάτωθι στοιχεία:

· Ε3 2019

· Φ2 για Δ’ τρίμηνο 2019 και Δ’ τρίμηνο 2020

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 22/2/2021 και λήγει στις 24/3/2021.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση.

Τηλ. 210 6100088